Partneri

Hlavní partneri

Partneri

Autorský tím projektu

Mgr. Jana Suraová, Mgr. art. Jakub Nvota, Mgr. art. Monika Kováčová, Ing. Jana Lehotská, RNDr. Karol Weis, PhD.

Odborná spolupráca

RNDr. Karol Weis, PhD. - Katedrea geografie a geológie na Univerzite Mateje Bela v Banskej Bystrici - kartografia, topografia a geodézia
MUDr. Andrej Sitár - Banícke bratstvo Herrengrund, Špania Dolina
doc. RNDr. Stanislav Jeleň, CSc. - Katedra geografie a geológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
PhDr. Jozef Labuda - riaditeľ, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici
Ing. Richard Kaňa - Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
Erik Sombathy - Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska
Ing. Jozef Orbán - Banskobystrický banícky cech
OZ Libetha - Ľubietovský banícky a hutnícky spolok